Jdi na obsah Jdi na menu
 


Adršpach a) obec

17. 1. 2021

ADRŠPACH

Obec Adršpach

 

Obec Adršpach odkaz na mapy cz:   https://mapy.cz/zakladni?q=Adr%C5%A1pach&source=muni&id=795&ds=1&x=16.1025647&y=50.6222806&z=12

 

Hrad Adršpach odkaz na mapy cz.:   https://mapy.cz/zakladni?q=Z%C5%99%C3%ADcenina%20hradu%20Adr%C5%A1pach&source=base&id=1833504&ds=1&x=16.0994557&y=50.6175527&z=17

 

Zámek Adršpach odkaz na mapy cz.:   https://mapy.cz/zakladni?q=Z%C3%A1mek%20Adr%C5%A1pach&source=base&id=1701435&ds=1&x=16.0928275&y=50.6211443&z=15

 

Obec se nachází v severovýchodních Čechách. Leží v nadmořské výšce 554 metrů asi 5 km severovýchodně od města Teplice nad Metují a asi 23 km severně od okresního města Náchod. Obec Adršpach byla založena v podhradí stejnojmenného hradu v roce 1348. Později se rozdělila na východní část zvanou Dolní Adršpach a západní část Horní Adršpach. V letech 1348 – 1355 je uváděn jako pán na Adršpachu Hanuš z Adršpachu. V roce 1359 - 1362 je Adršpach uváděn jako sídlo Alberta ze Skalice, který je zároveň patronem adršpašského kostela. Od této doby se majitelé střídali v rychlém sledu. V letech 1362 – 1372 držel majetky v okolí hradu Tas z Vízmburka. V roce 1381 pak vlastnil panství Hynek z Dubé a Náchoda. V roce 1393 je už jako majitel uváděn Tomchyn z Adršpachu. V roce 1401 jsou pány na Adršpachu synové Hynka z Náchoda Hynek starší zvaný Lýšek a Hynek mladší Červenohorský. V roce 1406 si Adršpach vybral za sídlo Hynek Lýšek. V roce 1402 měl v Adršpachu blíže nespecifikované majetky Jaroš z Vižňova. V letech 1433 – 1434 vlastnil panství Jan Krušina V. z Lichtenburku. V roce 1436 byli majiteli synové Lýška, Petr a Jan z Dubé a Adršpachu, v roce 1437 je pak zmiňován jako majitel vsi Hanuš z Adršpachu, sezením ve Zbečníku a zároveň i Hynek mladší Červenohorský. Po smrti svého otce Jana z Dubé a Adršpachu okolo roku 1454 dědí Adršpach jeho v té době nezletilý syn Petr. Ten jej v roce 1528 prodává Zdeňku Lvu z Rožmitálu a Janu Krušinovi z Lichtenburku, kteří Adršpach prodávají v roce 1534 se vším příslušenstvím Janovi z Pernštejna. V roce 1544 kupuje adršpašské panství Bernart Žehušický z Nestajova, který je drží až do své smrti v roce 1563. Majetek zdědil jeho strýc Jan Žehušický z Nestajova, který však umírá již v roce 1564. Po té se panství dostalo do držení jeho bratra Hertvíka Žehušického z Nestajova, který jej 24. května 1576 prodal svým švagrům Kunešovi, Václavu, Adamovi Abrahámu Bohdaneckým z Hodkova a ti jej prodali v roce 1580 sestrám z Nestajova Mandaléně, Elišce a Lidmile. Ty si pozůstalost rozdělily a Adršpach připadl Elišce Bohdanecké, vdově po Adamu Bohdaneckém z Hodkova. Vše zdědili v roce 1589 její synové Kuneš, Václav a Adam Abrahám Bohdanečtí z Hodkova. V  roce 1590 se obec stává samostatným střediskem panství a při dělení skalského panství bratrů Bohdaneckých z Hodkova získal Adršpach Adam Abrahám, který zde v letech 1577 – 1580 vybudoval renesanční tvrz, která se podobala malému zámečku. Po jeho smrti zdědil panství Adršpach jeho syn Oldřich. Za účast na stavovském povstání byl Adam Abrahám 16. srpna 1622 dodatečně odsouzen a zbaven pátého dílu jeho statků. Císařská komora zkonfiskovala adršpašské panství a prodala je roku 1623 Albrechtu z Valdštejna za 30 287 zl. rýnských. Ještě téhož roku je Albrecht z Valdštejna vyměnil s Marií Magdalenou Trčkovou z Lípy za panství Kopidlno. Majetek v roce 1624 zdědil její syn Adam Erdman Trčka z Lípy, Valdštejnův spolubojovník. Po Valdštejnově tragické smrti 25. února 1634 v Chebu byl majetek opět zkonfiskován. V roce 1635 získal statek darem od císaře Jakub de Arlin, svobodný pán z Bornival. Po něm spravoval panství Zikmund Smiedel, svobodný pán ze Schmiedenu. V roce 1643 získal statek Adršpach z dědictví po Jakubu de Arlin Ludvík hrabě Caraffa, ten jej prodal 24. dubna 1655 Vilému Albrechtu Krakovskému z Kolovrat. V roce 1658 panství kupuje Božena Křinecká rodem z Hodějova. V roce 1661 získala Adršpach jako třetí díl dědictví dcera Viléma Krakovského Kateřina Barbora, ta se 13. února 1662 provdala za Leopolda Oldřicha Libštejnského z Kolovrat a od té doby se Adršpach stal sídlem nejmladší pošlosti této rodiny, která jej držela až do roku 1772. Po Leopoldovi jej zdědil jeho syn Jan Norbert Arnošt. V letech 1738 – 1742 spravovala panství jeho manželka Marie Anna rodem Colloredo-Walsee jako poručnice svého syna Josefa Jeronýma Libštejnského. Josef Jeroným zemřel již v roce 1750 a dědictví zanechal své manželce Marii Anně, rozené hraběnce de Magny. I ona panství spravovala jako poručnice svého syna Rudolfa, který se oženil s Marií Antonií hraběnkou z Blümegen. Po jeho smrti v roce 1772 se Adršpach dostal do držení cizích rodin. Marie Antonie se podruhé provdala za Františka hraběte Kolovrata a po jeho smrti se znovu provdala za svého strýce Kryštofa hraběte z Blümegen. Po jeho smrti zdědil panství jeho synovec František a v roce 1806 jeho syn Petr. V roce 1806 získal polovici panství Petrův švagr Filip Nero hrabě Heister, druhou polovinu zdědil v roce 1813 Petrův synovec Josef Schaffgotsch. Oba prodali svoje poloviny v roce 1820 Prokopu Hartmannovi z Klarštejna, ten pak v roce 1828 Janu Nepomuku Nádhernému za 152 000 zl, který je v roce 1838 přenechal svému synovi Ludvíku Karlovi Nádhernému z Borutína. V roce 1849 dostala Adršpach dcera Jana Nepomuka Anna se svým manželem Antonem Elsenwangerem. Poslední člen zemřel v roce 1875 a statek se vrátil do rukou rodiny Nádherných z Borutína. Posledním majitelem byl od roku svobodný pán Konstantin Nádherný. V roce 1945 jim byl statek se zámkem zkonfiskován a přešel do vlastnictví státu.

Zrušením poddanství a roboty a vznikem samostatných obcí na základě zákonů z let 1848 a 1849 zanikla všechna panství, tedy i panství Adršpach. V přeneseném slova smyslu se pak pojem panství používal i později pro zámek a jeho hospodářství. V Dolním Adršpachu v závodech na sklářský písek byl 16. června 1940 zřízen internační tábor pro osoby české národnosti, jejichž příbuzní emigrovali z politických důvodů. Byl osvobozen 9. května 1945. V současné době je oblíbeným turistickým místem. Hlavními atrakcemi jsou Adršpašsko-teplické skály, Křížový vrch, zřícenina hradu Adršpach a Adršpašský zámek. Území Adršpachu je součástí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář