Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovník

fideokomis, opočenská strana, smlouva o nedílu, královská věnná města, orebité, inkolát, kralovský číšník, dekret kutnohorský, majestas carolina,popravce, basilejská kompaktáta,čtyři pražské artikuly, defensor,emfyteuze,jednota bratrská,jezuité, jednota zelenohorská, kondotier, konfese, konfraternita, lanfryd, orebská strana, panská jednota, sekularizace, superior,dórský sloup,kladí,věník,loketský purkrabí,obnovené zřízení zemské,strych,patent o zrušení nevolnictví,familiař,protonář,alodizace len,pflegár,míšeňské purkrabství,kurfiřt,pivní daň, zlatá bula,purkmistr,syndik,berní rula,direktorium,donace,donátor,expentace, fundace,konvent,kustod,lokalie,mustrher,paulani,plávková ocel,relátor,rychtář,řád premonstrátských řeholních kanovníků,defenestrace,rudolfův majestát,dominium,rustikál,tereziánský katastr,berní a urbarialní patent,cašský mír,dřevěný osel,josefský katastr,osedlý,pragmatická sankce,pranýř,pražský apelační soud,prezident nad apelacemi,toleranční patent,ubrman,urbář,válka o rakouské dědictví,wetinové,luteránství,

 

Příspěvky

Slovník a

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Alodizace len,

 

Slovník b

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Basilejská kompaktáta,berní rula,čtyři pražské artikuli,berní a urbální patent,bayereuth,

 

Slovník c

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Cášský mír,

 

Slovník Ča

16. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Časlavský sněm,

 

Slovník d

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Defenestrace,Defensor,Dekret kutnohorský,diroktorium,dominikál,dominium,donace,donátor,dórský sloup,dřevěný osel,diákon,dánská válka,

 

Slovník e

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Emfyteuze,expektance,erb

 

Slovník f

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Familiář,fideikomis,fundace,fundátor,filiální,

 

SLOVNÍK g

28. 10. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Gleit,greiz,gera,

 

Slovník h

16. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Horenské právo,horní franky,

 

Slovník I

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Inkolát,interim,

 

Slovník J

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Jednotka bratrská,jednotka zelenohorská,jezuité,josefský katastr,

 

Slovník K

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Kladí,kondotiér,konfraternita,konfese,konvent,královská věnná města,královský číšník,kurfiřt,kurfiřtské klobouky a insignie,kustod,klarisky,kontribuce,konvertovat,konfirmace,

 

Slovník L

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Landfrýd,lokalie,loketský purkrabí,lutheranství,libeňský mír,léno,lenník,lužice,název lhotka,

 

Slovník M

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Majestas carolina,míšeňské purkrabství,mustrher,městec,místodržitelské kolegium,městská privilegia,město,

 

Slovník N

7. 1. 2022

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Nejvyšší královský komoří,

 

Slovník o

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Obnovené zřízení zemské,odúmrť,opočenská strana,orebité,orebská strana,osedlý,oňatova smlouva,obročí,

 

Slovník p

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Panská jednota,Patent o zrušení nevolnictví,patriomonální správa,pauláni,pflegár,pivní daň,plávková ocel,popravce,pragmatická sankce,pranýř,pražský apelační soud,prezident nad apelacemi,protonář,purkmistr,přifaření,patronátní právo,privilegium,pasovská smlouva,právo várečné,

 

Slovník R

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Relátor,rychtář, rudolfův majestát,rustikál,regnitzland,

 

Slovník ŘA

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Řád premonstrátských řeholních kanovníků,

 

Slovník S

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Sekularizace,superior,strych,syndik,svobodný lán,salva gardia,schleiz,saské zrcadlo,saský akord,

 

SLOVNÍK ša

23. 10. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Šmalkaldský spolek,švedská válka,

 

Slovník t

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Tereziánský katastr, toleranční patent,taxator,

 

Slovník U

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Ubrman,Ukázka smlouvy o nedílu,urbář,úřední sluha servus-městský,

 

Slovník v

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Války o rakouské dědictvý,věník,výroční trh,vogtland,velké privilegium české cirkve,vazal,

 

Slovník w

19. 10. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Wetinové,

 

Slovník z

23. 1. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Zlatá bula,zrušení poddanství v rakouském císařství,zpupný statek,zpupné dědictví,zboží,zaduší,zemský soud,