Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovník

fideokomis, opočenská strana, smlouva o nedílu, královská věnná města, orebité, inkolát, kralovský číšník, dekret kutnohorský, majestas carolina,popravce, basilejská kompaktáta,čtyři pražské artikuly, defensor,emfyteuze,jednota bratrská,jezuité, jednota zelenohorská, kondotier, konfese, konfraternita, lanfryd, orebská strana, panská jednota, sekularizace, superior,dórský sloup,kladí,věník,loketský purkrabí,obnovené zřízení zemské,strych,patent o zrušení nevolnictví,familiař,protonář,alodizace len,pflegár,míšeňské purkrabství,kurfiřt,pivní daň, zlatá bula,purkmistr,syndik,berní rula,direktorium,donace,donátor,expentace, fundace,konvent,kustod,lokalie,mustrher,paulani,plávková ocel,relátor,rychtář,řád premonstrátských řeholních kanovníků,defenestrace,rudolfův majestát,dominium,rustikál,tereziánský katastr,berní a urbarialní patent,cašský mír,dřevěný osel,josefský katastr,osedlý,pragmatická sankce,pranýř,pražský apelační soud,prezident nad apelacemi,toleranční patent,ubrman,urbář,válka o rakouské dědictví.

 

Příspěvky

Slovník a

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Alodizace len,

 

Slovník b

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Basilejská kompaktáta,berní rula,čtyři pražské artikuli,berní a urbální patent,

 

Slovník c

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Cášský mír,

 

Slovník Ča

16. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Časlavský sněm,

 

Slovník d

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Defenestrace,Defensor,Dekret kutnohorský,diroktorium,dominikál,dominium,donace,donátor,dórský sloup,dřevěný osel,

 

Slovník e

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Emfyteuze,expektance,

 

Slovník f

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Familiář,fideikomis,fundace,fundátor,

 

Slovník h

16. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Horenské právo,

 

Slovník I

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Inkolát,

 

Slovník J

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Jednotka bratrská,jednotka zelenohorská,jezuité,josefský katastr,

 

Slovník K

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Kladí,kondotiér,konfraternita,konfese,konvent,královská věnná města,královský číšník,kurfiřt,kurfiřtské klobouky a insignie,kustod,klarisky,kontribuce,konvertovat,

 

Slovník L

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Landfrýd,lokalie,loketský purkrabí,

 

Slovník M

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Majestas carolina,míšeňské purkrabství,mustrher,městec,

 

Slovník o

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Obnovené zřízení zemské,odúmrť,opočenská strana,orebité,orebská strana,osedlý,

 

Slovník p

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Panská jednota,Patent o zrušení nevolnictví,patriomonální správa,pauláni,pflegár,pivní daň,plávková ocel,popravce,pragmatická sankce,pranýř,pražský apelační soud,prezident nad apelacemi,protonář,purkmistr,

 

Slovník R

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Relátor,rychtář, rudolfův majestát,rustikál,regnitzland,

 

Slovník ŘA

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Řád premonstrátských řeholních kanovníků,

 

Slovník S

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Sekularuzace,superior,strych,syndik,svobodný lán,

 

Slovník t

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Tereziánský katastr, toleranční patent,

 

Slovník U

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Ubrman,Ukázka smlouvy o nedílu,urbář,úřední sluha servus-městský,

 

Slovník v

15. 8. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Války o rakouské dědictvý,věník,

 

Slovník z

23. 1. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: Slovník

Zlatá bula,zrušení poddanství v rakouském císařství,