Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovník R

Registrátor

úředník, který vede rejstříky v zemských a úředních knihách.

 

Regnitzland
oblast v povodí řeky Regnic v Horním Francku

 

Relátor

zpravodaj, referent, zapisovatel. Osoba přinášející zprávy o úředním jednání k deskám zemským.

 

Rychtář

šulc, fojt nebo šoltys byl v období středověku představeným městské nebo vesnické obce. Ve středověku mohl být rychtář do své funkce buď dosazen vrchností, nebo panovníkem. Obec si také mohla vlastního rychtáře volit nebo se mohlo jednat o dědičný úřad. Za své služby měl rychtář obvykle podíl na vybraných pokutách, odvedených dávkách, mohl vlastnit krčmu, masné krámy nebo byla část jeho polností osvobozena od povinných berní. Během 15. a 16. století se náplň funkce změnila. Od roku 1547 ve městech dosazený královský rychtář reprezentoval jen zájmy panovníka. Úřad královského rychtáře byl zrušen v roce 1783. 

 

Rudolfův Majestát
německy Majestätsbrief, byla listina vydaná 9. července 1609 Císařem Rudolfem II. Táto listina potvrzovala svobodu náboženství v Českém království. Zároveň potvrzovala Českou konfesi, kterou jeho otec Maxmilián II. slíbil pouze ústně a to v roce 1575. Podle Májestátu nikdo nesměl být nucen ke katolickému ani jinému vyznání. Platil pro královská města, šlechtu i poddané. Listina byla zanesena do zemských desk jako platný zákon. Na Moravu již ovládanou jeho bratrem Matyášem, se majestát nevztahoval. Matyáš dal totiž Moravanům záruku náboženské svobody už v roce 1608. Platnost Majestátu zrušil císař Ferdinand II. po porážce českého stavovského povstání v roce 1620, a to tak, že jej dal roztříhnout a spálil jeho pečeť.

 

Rustikál

je označení používání pro půdu, která nebyla spravována v přímé režii vrchnosti. Byla rozdělena na jednotlivé statky – grunty – a dědičně pronajímána sedlákům – gruntovníkům. Vlastníkem byla šlechta.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář