Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovník Ča

Čáslavský sněm
Časlavský sněm proběhl v čáslavském kostele sv. Petra a Pavla ve dnech 3.-7. června 1421. přestože se mělo původně jednat o generální sněm zemí koruny české, zůčastnili se ho jen zástupci orebitů, pražanů, táborů, a někteří čeští katoličtí šlechticové. Zikmunda Lucemburského na sněmu zastupovaly Půta s Častalovic a Aleš Holický ze Šternberka. Dále zde byly přítomní husitští duchovní:
Konrád z Vechty 
Jan Želivský
Jan z Příbrami
moravskou šlechtu na sněmu zastupovali:
Vilém z Pernštejna 
Jan z Lomnice
Petr Strážnický z Kravař
Jindřich z Lipé
Jošt z Rosic
Jan Bítovský z Lichtenburka
Jednání se týkalo prosazování čtyř artikul a uznání Zikmunda Lucemburského českým králem. Jednohlasně bylo přijato prosazování a hájení čtyř artikul pražských a to i katolíky s podmínkou, že závazek bude platit pouze dokud a pokud se podaří univeritním mistrům obhájit pražské artikuly před mezinárodním cirkevním fórem. I přes snahu Zikmundových vyslanců, kteří přednesli jeho list, ve kterém projevil vůli dále jednat o artikulech a smířlivě urovnat spor, byl označen za zjevného tupitele pravd svatých a za nehodného trůnu. Část především moravské šlechty se odmítla na místě vývázat s poslušnosti krále, protože něktří z nich byli přítomní jeho korunovace v létě 1420 a vyžadali si šestitýdenní lhůtu k vyjádření. Tuto záležitost předložili ke schválení moravskému sněmu v Brně konaném ve dnech 11.-14. června 1421, a na základě usnesení tohoto sněmu se Morava od sezazení Zikmunda s českého trůnu distancovala. Čáslavský sněm  jmenoval 20 člennou zemskou vládu jež měla spravovat věci veřejné do 28. září 1421 pokud do té doby nebude přijat nový král.
Táto zemská vláda se skladala s těchto členů:
zástupci Starého Města pražského
Jan Kněževský
Lidéř z Radkovic
zástupci Nového Města pražského:
Jan Charvát
Pavlík z Domu Rychtářova
představitelé dalších královských měst:
Vacek ze Žatce
Matěj Pražák z Hradce Králové
Petr Hostic z Kouřimi
Franc z Rožmitálu za Kutnou Horou
zástupci Tábora:
Jan Žižka z Trocnova
Zbyněk z Buchova
zástupci panského stavu:
Čeněk z Vartenberka
Hynek Krušina z Lichtenburka
Oldřich Vavák z Hradce
zastupci panského stavu katolíci:
Oldřich z Rožumberka
Jindřich Berka z Dubé
zástupci stavu rytířského:
Jan Sádlo ze Smílkova
Onež z Měkovic
Mikuláš Barchovec z Dašic
Milota z Chřenovic na Bohdanči
Řešením problémů dochvních byli pověřeni:
Jan Želivský
Jan z Příbrami
Praktické výsledky sněmu byli mizivé. Moravská šlechta od husitů odpadla a protimní vláda nikdy nefungovala.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář