Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovník U

Ubrman

rozhodčí v starém českém právu. Smírčí soudce.

 

Ukázka smlouvy o nedílu

Zboží Náchodské přešlo po smrti Hajmanově na syny jeho, Hynka a Ješka z Náchoda. V deskách dvorských zachoval se zápis, který v nedůstatku jiných památek aspoň poněkud nějakého světla podává o posloupnosti pánův z Dubé, a z latiny v tato slova zní:

Hynek, řečený Hlaváč z Dubé, Hynek a Ješek bratři z Náchoda, Hynek a Hynáček z Visenburka vyznali před pány na plném soudu, že on, Hlaváč, s dědictvím svým v Třebechovicích, městečku s tvrzí a vším ostatním dědictvím, — a Hynek i Ješek z Náchoda s dědictvím jich hradem Frimburkem, a týž Ješek s Levínem hradem a městečkem i se všemi vesnicemi, kteréž má, — a Hynek i Hynáček s hradem Visenburkem, Úpicí městečkem i se všemi jinými vesnicemi, s městečky, rolemi, lukami, lesy, potoky, mlýny, rybníky, dvory poplužními a kmetcímí, tvrzemi, horami, doly, úroky, užitky, podacím kostelním, sady, zahradami, pastvinami i se vším panstvím a svobodou, též se vším dědictvím, které mají a myti budou, vespolek se spojili k pravé jednotě tak, že se stali praví hromaždníci. Stalo se léta Páně 1368.

https://severovychod.jaybee.cz/pamatky-nachoda/hynek-jesek-jan-bratri-z-dube-z-nachoda

 

Urbář

je historický termín pro soupis povinností poddaných vůči vrchnosti. Jde o soupis vrchnostenských důchodů a požitků, které byly odváděny z poddanských usedlostí a jejich pozemků. Vedeny byly pro jednotlivá panství. Nejstarší urbáře vznikaly na našem území kolem poloviny 13. století.

 

Úřední sluha servus - městský
posel,doručovatel úředních listin, natahoval hodiny a vyhledával měšťanům informace v městských knihách.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář