Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovník t

15. 8. 2021

Taxátor

oceňovatel, klasifikátor, odhadce.

 

Tereziánský katastr

je označení pro dvě aktualizace rustikálního katastru. Je to tedy soupis půdy, kterou měli poddaní v dědičném nájmu. Došlo k nim za panování Marie Terezie v letech 1741 – 1748 a 1748 – 1757. Název tereziánský katastr se užíval v Čechách. Na Moravě je znám pod názvem Rektifikační akta.

 

Toleranční patent

byl vydán 13. října 1781. Patent ukončil dlouhá léta náboženské nesnášenlivosti a pronásledování nekatolíků. Veškerým nekatolickým konfesím, nikoliv však sektám, za kterou byla považována například i jednota bratrská, bylo oficiálně povoleno soukromě vykonávat své náboženské obřady. Stavba kostelů však nadále zůstávala vyhrazena pouze katolíkům. Například v šestém bodě patentu se stanovilo, že v nábožensky smíšených manželstvích, kde byl otec katolík, převzaly všechny děti katolickou víru, zatímco pokud byl evangelíkem a matka katoličkou, byli evangelíky pouze synové, zatímco dcery byly po matce katoličkami. Bylo též stanoveno, že otázka náboženství nesmí být brána v potaz v personálních záležitostech v armádě. Patent ale nevyhlašoval náboženskou svobodu, protože katolická církev zůstala privilegovanou, tolerance se týkala jen luteránů, kalvinistů a pravoslavných, nikoliv českobratrské církve a různých sekt. Na toleranční patent navazovala další opatení, která zrušila mnoho řeholních řádů. Zabavila jejich majetek a vytvořila z něj náboženský fond, z něhož stát financoval církve i výdaje na školství.

Živá historie, březen 2021

 

Tržiště

byl a je veřejně přístupný prostor, kde je nabízeno zboží za účelem prodeje na veřejném prostranství. Ve středověku byl tento prostor určován panovníkem právem trhovým a městskou radou, která vybírala  místo. V minulosti jako tržiště často sloužily městské rynky. Např. v Praze se jednalo o:

- Koňský trh

- Uhelný trh

-Ovocný trh

- Tržiště na Malé Straně

- Dobytčí trh

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář