Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bášť a Báštěk E

31. 12. 2022

Majitelé trvze a obce Baštěku.

Václav Kříž ve své byl jedním z nejzámožnějších českých konšelů na Staroměstské radnici, obchodník, majitel několika domů na Starém Městě a pozdějším fundátorem studentských univerzitních kolejí Nazaretské a Litevské. Společně s Hanušem z Mühlheimu založil 24. 5. 1391 Betlémskou kapli. Na výstavbu kaple věnoval Václav Kříž podsklepený domek, 800 m2 zahrady včetně studny. Na založení studentské koleje zvané Nazaret věnoval přední část domu, dnes směřující do Husovy ulice.

Oldřich Medek z Valdeka nebo také z Týnce či Oldřich Zaječek patřil k rodu pánů z Valdeka a stal se zakladatelem rodu Medků z Valdeka. Z Valdeka se psal od roku 1263.  Medkové jsou odnoží Zajíců z Valdeka, kteří pocházeli z velkého rozrodu Buziců. Sídlili na různých hradech v Podbrdsku a Vltavsku a podle těchto sídel se pak také psali např. z Litně, ze Zbořeného Kostelce, z Lešan, z Drahlína, z Týnce (nad Sázavou) apod.

Nazaretská kolej Karlovy univerzity byla založena roku 1391 Hanušem z Mühlheimu a Václavem Křížem, který na ni věnoval přední část svého domu, která dnes směřuje do Husovy ulice., na konci 15. století do ní patřilo asi 500 kodexů. Své knihy ji roku 1532 odkázal mistr Vavřinec z Třeboně.

Vilém Lužanský z Lužné

Zikmund Karyk z Řezna je potomek rodu Karyků z Řezna. Původně měšťanská rodina, která sídlila od roku 1534 na Starém Městě pražském, kde v roce 1546 přijala roku 1546 městské právo. Asi před  rokem 1527 byla jmenována do vladyckého rodu a získala erb, který vypadal takto: Bílý štít a v něm tři pruhy pošikem od pravého horního rohu dolů. Dva krajní pruhy byly červené, prostřední bílý se třemi žlutými hvězdami. Kolčí helma s červenobílými přikrývadly a nad ní křídlo s týmiž barvami a hvězdami jako na štítě.

Karyk z Řezna je prvním představitelem rodu, po kterém se také jmenuje. Měl čtyři syny Jana, Mikuláše, Zikmunda a Ondřeje. Zikmund se oženil se Sidonií Šmitnerovou a měl s ní dva syny Jana a Jiříka, kteří však brzy zemřeli a dvě dcery Alžbětu a Marii.

Bernard Hochnauzar z Hochhauzu člen českého vladyckého rodu německého původu, který se také psal Hochhauserové i Hochhauzárové. Od 15. století žil tento rod především na Mostecku. Bernard byl synem majitele tvrze Pšovlky u Rakovníka Václava. Ten měl tři syny. Ti se rozdělili o majetek a Bernard, který zastával funkci stavovského direktora, zakoupil tvrz Baštěk. Oženil se s Annou Střelovou z Rokyc, se kterou měl tři syny Jindřicha, Štěpána Jiřího a Jana Václava. Bernard zemřel v roce 1611.

Jan Václav Hochnauzar z Hochhauzu byl synem Bernarda Hochnauzara z Hochhauzu a jeho ženy Anny Střelové. Účastnil se stavovského povstání a po porážce na Bílé hoře odešel do ciziny. Později se však vrátil a domáhal se navrácení Baštěku, který mu byl roku 1622 zkonfiskován. Jeho snaha byla marná a Baštěk mu navrácen nebyl.

Klášter svaté Maří Magdalény na Menším Městě pražském  počátky kláštera spadají do období před třicetiletou válkou, kdy se konvent přestěhoval ze staroměstského Anežského kláštera na Malou Stranu, na majetek patřící svatovítské kapitule. Kostel, zasvěcený sv. Maří Magdaleně, byl oficiálně vysvěcen 30. 6. 1709. Bohoslužebným účelům sloužil jen krátce. V roce 1783 byl klášter pro velkou zadluženost zrušen. Potom budova složila různým světským účelům. V roce 1790 byla využívána jako skladiště a stáje pro spedici zbraslavské rafinérie cukru. V letech 1791 – 1849 zde sídlil první poštovní úřad v Praze. Po roce 1849 byl objekt přestavěn pro potřeby četnictva. V době socialismu budova sloužila Archivu ministerstva vnitra. Byl zde také restaurován relikviář sv. Maura.

SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY

www.obecbast.cz

www.hrady.cz/index.php?OID=2553

www.stredoceske-zamky.cz/zamekLiben.html

www.stredoceske-zamky.cz/zamekLesany.html

www.mestotynec.cz/muzeum/hrad.html

www.wikiwand.com/cs/Purkrabí_Pražského_hradu

https://cz.wikipedia.org/wiki/Karlov_(Praha)

https://cz.wikipedia.org/wiki/Páni_z_Vřesovic

https://cz.wikipedia.org/wiki/zdeněk_Vojtěch_z_Lobkovic

https://cz.wikipedia.org/wiki/Albrecht_z_Valdštejna

https://cz.wikipedia.org/wiki/Hochauzárové_z_Hochhauzu

https://cz.wikipedia.org/wiki/Kostel_svaté_Máří_Magdaleny_(Malá_Strana)

https://cz.wikipedia.org/wiki/kralovskedilo.ktf.cuni.cz/lokality/Praha_Klaster_augustinianu-kanovniku_Na_Karlově

https://cz.wikipedia.org/wiki/stop.p13.cz/cs/kveten-2019/betlemska-kaple/14125/

https://cz.wikipedia.org/wiki.npu.cz/index.php?title=Praha_Betlémská_kaple_&prontable=yes

Diplomová práce Martin Hůrka Stavební aktivity pražských měšťanů na svých venkovských statcích ve středověku

Diplomová práce Františka Párysová Moc a sláva zkřížených ostrví

Bakalářská práce Hana Džurná Falknovská větev Nostitzů

Studie Jan Havrda – Michal Tryml Počátky dominikánského kláštera sv. Maří Magdaleny na Malé Straně v Praze

Ottův slovník naučný 14. díl str. 15

Ottův slovník naučný 19. díl str. 1019

Kronika libocké farnosti

Jan Halada Lexikon české šlechty

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář